Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 51705
Публикувано на 23.07.2012 17:41
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: 887/2010
Публичен изпълнител Морена Банска (Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, офис гр. Пазарджик) обявява за публична продан
Поземлен имот, извън регулация и товарни автомобили - гр. Велинград
Обявлението е активно
до 19.09.2012
Обявлението не е актуално!
Документи
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
Поземлен имот
Начална цена:
112000.00 лв.
Депозит:
22400.00 лв.
52695
Описание:

Поземлен имот, извън регулация на населено масто с начин на трайно ползване залесена територия в местността «Вардичин дол» в землището на гр.Велинград, с площ на имота 5,300 дка, парцел №27 от масив №144, съставляващ имот №144027 от картата на възстановената собственост на землището

Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
6500.00 лв.
Депозит:
1300.00 лв.
52696
Описание:

Товарен автомобил, марка ЩАЕР, модел 11С18, рег. № РА 0287 АС, идентификационен номер – VAN1118YY05YY1364 , номер на двигател – 6126315000, цвят –БЯЛ,бордови, покрита товарна част с бризент, в добро състояние, в движение, година на първоначална регистрация - 1992 г., вид гориво-дизел, обем на двигателя 6600 куб.см., мощност на двигателя- 134 кW, брой места 2+1

Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
5000.00 лв.
Депозит:
1000.00 лв.
52697
Описание:

Товарен автомобил, марка ИВЕКО, модел 65Е12, рег.№ РА 0288 АС, , бордови, идентификационен номер – ZCFA6580002354971 , номер на двигател – FIAT804025203375099, цвят – лимонено жълт/сив, в движение, година на първоначална регистрация -1990 г., вид гориво-дизел, обем на двигателя 3908 куб.см., мощност на двигателя- 85 кW, брой места 2+1

Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
2500.00 лв.
Депозит:
500.00 лв.
52698
Описание:

Товарен автомобил, марка ИВЕКО, модел 35.10, рег. № РА 7403 АХ, бордови, идентификационен номер – ZCFC3570005072655 , номер на двигател – 71011040100791907290, цвят –БЯЛ, добро състояние, в движение, година на първоначална регистрация -1995 г. вид гориво-дизел, обем на двигателя 2800 куб.см., мощност на двигателя- 68 кW, брой места 6+1

Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
5000.00 лв.
Депозит:
1000.00 лв.
52699
Описание:

Товарен автомобил, марка МЕРЦЕДЕС, модел 609 Д, рег. № РА 0504 АХ,бордови, идентификационен номер – WDB6680021P185302, номер на двигател – 36490610199108, цвят –СИН, бордови, с открита товарна част, в движение, година на първоначална регистрация - 1991 г. вид гориво-дизел, обем на двигателя 3972 куб.см., мощност на двигателя- 66 кW, брой места 2+1

Населено място:
град Велинград
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
26000.00 лв.
Депозит:
5200.00 лв.
52700
Описание:

Товарен автомобил, специален бетоновоз, марка АСТРА, модел БМ 304Ф1, рег. № РА 0507 ВВ, идентификационен номер –ZCNBM304FAL301708, номер на двигател – без номер, цвят –ЖЪЛТ/ЧЕРВЕН, година на първоначална регистрация - 1988 г. вид гориво-дизел, обем на двигателя 13798 куб.см., мощност на двигателя- 191 кW, брой места 1+1

Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 403 274
За огледи
[кога]всеки присъствен ден от 14.08.2012 г. до 14.09.2012г., от 9,00 ч. до 17,00 ч.
[къде]гр. Велинград, по местонахождение на вещите, посочено в списъка
Подаване на предложения
[кога]всеки присъствен ден от 10.09.2012г. до 14.09.2012 г., от 9,00 ч. до 17,00 ч.
[къде]в сградата на Териториална дирекция Пловдив Офис гр. Пазарджик, гр. Пазарджик ул. „Асен Златаров” №7
Определяне на купувач
[кога] на 19.09.2012 11:30
[къде] в в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Пазарджик, гр. Пазарджик ул. „Асен Златаров” №7
0
Описание на обявлението

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 14.09.2012 г. включително в ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Пазарджик.

Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение